Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

Històric

Per donar compliment  a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i al compromís de la Comissió Interuniversitària “Dona i Ciència”, es va elaborar el I Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones de la Universitat de Lleida (2008-2011), aprovat pel Consell de Govern de 27 de juny de 2008 (acord 116/2008). El període de vigència del pla es va prorrogar per l’any 2011 en el Consell de Govern de 24 de novembre (Acord 314/2010) i la seua implementació va finalitzar l’any 2013, amb l’elaboració de l’informe final presentat al Consell de Govern el 28 de maig de 2013. 

El I Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones es va dissenyar a partir de la Diagnosi de la situació de les Dones a la Universitat de Lleida (2005-2007) (i annexos), l'objectiu d’aquest estudi era conèixer la situació de la UdL en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes a través de l’anàlisi de tots aquells àmbits susceptibles a la presència de qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere i establir els eixos bàsics per al posterior disseny i implantació d’un Pla d’Igualtat d’Oportunitats que inclogui mesures efectives i objectius a curt, mig i llarg termini.estudi tècnic realitzat prèviament a l'elaboració del Pla d’igualtat

La implementació i seguiment del I Pla d’Igualtat d’Oportunitas entre Dones i Homes a la UdL va comptar amb 2 informes: l’informe d’avaluació de seguiment del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes que es va presentar en el Consell de Govern de 30 de març de 2010, i l'informe de l’avaluació final del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones a la UdL que es va presentar en el Consell de Govern de 28 de maig de 2013.

L’avaluació del primer pla va donar pas a l'inici del procés d'elaboració del II Pla d'Igualtat entre Dones i Homes a la UdL (2016-2020), que es va aprovar pel Consell de Govern de 27 d’abril de 2016. 

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto