Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

Màster Oficial Online en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

DESCRIPCIÓ DEL MÀSTER

Aquest màster està dirigit a la formació d'experts i expertes en l'aplicació de la perspectiva de gènere a les tasques professionals, en el tractament de la violència de gènere i en l'aplicació de la categoria “gènere” a la investigació en l'àmbit de les ciències jurídiques, humanes i socials.

L'objectiu general del màster és establir les bases teòriques i metodològiques per identificar les situacions de desigualtat per raó de sexe i els indicadors de violència de gènere, així com per intervenir obrint nous camins del coneixement a través de la investigació en les relacions de gènere, i dissenyant, implementant i avaluant actuacions encaminades a la consecució de la igualtat d'oportunitats i de tracte entre homes i dones i al tractament i eradicació de la violència familiar, social i estructural contra les dones

Consta de 60 crèdits distribuïts en un Mòdul Obligatori, un Mòdul d'Especialitat, un Mòdul Optatiu i el Treball Final de Màster.

El règim d'estudis és a temps complet (60 crèdits en un any) o a temps parcial (20 crèdits com a mínim per any).

Les especialitats que s'ofereixen són tres i ha d'elegir-se una d'elles. L'especialitat quedarà reflectida en el títol expedit pel Ministeri.
1) Ciències Jurídiques i Violència de Gènere. Dissenyada per formar persones expertes o professionals que han de treballar en la sensibilització i prevenció de la violència de gènere, així com en l'atenció a les seves víctimes.
2) Ciències Humanes i Socials. Dissenyada per formar persones expertes en estudis de gènere en l'àmbit de les humanitats i de les ciències socials. Especialment pensat per promoure la investigació en gènere.
3) Agent d'Igualtat. Dissenyada per formar persones expertes que s'ajusten al perfil d'agent d'igualtat que ha quedat definit en la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

METODOLOGIA DOCENT

Es tracta d'un Màster on-line. Les activitats formatives i l'avaluació es duran a terme a través del campus virtual de la Universitat de Lleida. La docència s'impartirà mitjançant unitats didàctiques que es treballaran virtualment, debats que s'articularan mitjançant fòrums i xats, tutories personalitzades o en grup, i sessions presencials que podran ser retransmeses per videoconferència.

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

estructura master

 

IDIOMA D'IMPARTICIÓ

Les sessions per videoconferència, els debats i xats seran en castellà. La resta (materials, bibliografia, activitats...) seran, en la mesura possible, a ambdues llengües, però, com a mínim, sempre en castellà.

SORTIDES PROFESSIONALS

Les persones titulades podran desenvolupar la seva activitat professional en l'administració pública, sindicats, empreses, organitzacions polítiques i entitats del tercer sector. Així mateix millorarà la competència professional dels qui vulguin especialitzar-se en violència de gènere: assessorament especialitzat d'advocats/es, tasques professionals als jutjats dedicats a aquest tema, gabinets psicològics o de treball i educació social, forces de seguretat, sector sanitari, mitjans de comunicació. Finalment capacitarà per al desenvolupament de la investigació en gènere en aquelles
persones que vulguin encaminar la seva vida professional cap aquest àmbit.

PERFIL DE L'ESTUDIANTAT

Per tractar-se d'un màster interdisciplinari, no hi ha un perfil definit d'ingrés. L'alumnat ha de procedir d'aquelles titulacions a les quals puguin aplicar-se els continguts que ofereix aquest màster. No obstant això, s'aconsella que l'alumnat que es matriculi a l'Especialitat en Ciències Jurídiques i Violència de Gènere o a l'Especialitat d'Agent d'Igualtat procedeixi de titulacions com a Dret, Ciències Polítiques, Relacions Laborals, Psicologia, Pedagogia, Antropologia, Sociologia, Treball Social, Educació Social, Educació Infantil o Educació Primària. Per a l'Especialitat en ciències Humanes i Socials, les titulacions d'accés més apropiades són les d'humanitats o lletres i les d'educació, antropologia i sociologia.

PLACES OFERTADES
20

PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció en el màster és online, seguint les instruccions de l'enllaç i al calendari que allà s'indica: http://www.masterestudiosypoliticasdegenero.udl.cat/ca/index.html

Període de preinscripció per al curs 2015-2016:
1r termini: del 2 de març al 6 de juliol
2n termini: del 27 de juliol al 4 de setembre (si hi ha vacants)
3r termini: 21 de setembre a l'11 d'octubre (si hi ha vacants)

INFORMACIÓ

Facultat de Dret i Economia. Secretaria Administrativa
C/ Jaume II, 73 (despatx 0.39) 25001 Lleida
Tel. 973 703352 / 973 703354 / 973 703355

Centre Dolors Piera de Igualdad de Oportunidades i Promoció de les Dones
C/ Jaume II, 71 (sala 0.20) 25001 Lleida
Tel. 973 70 27 57 - 973 70 33 96 - 973 70 66 23

COORDINACIÓ DEL MÀSTER
Ana Mª Romero Burillo

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto