Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

Recursos i enllaços

A continuació, trobareu diferents recursos de prevenció, d'atenció i assessorament en violència masclista així com un llistat d'entitats, institucions i documents en aquest àmbit:

Recursos i serveis a la Universitat de Lleida

Serveis a la ciutat de Lleida

Protocols i directoris de recursos

Serveis telefònics

Normativa

Altres recursos, programes, entitats i institucions

Altres documents (recerques, fulletons informatius, etc.)

Recursos i serveis a la Universitat de Lleida

Reglament d’actuació en cas de violència de gènere a la UdL

El Reglament d’actuació en cas de violència de Gènere a la UdL, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Lleida (acord núm. 57/2013 del Consell de Govern de 28 de febrer de 2013) es va dissenyar per donar compliment a al Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones a la Universitat de Lleida (2008-2011) i a la Declaració institucional de la Universitat de Lleida de tolerància zero envers la violència i l'assetjament per raó de gènere, aprovada al 2010. El Reglament guia la resposta de la Universitat de Lleida en casos d'assetjament i altres manifestacions de la violència de gènere en l’àmbit laboral i acadèmic des d'una perspectiva global, en incloure sensibilització, formació, prevenció, detecció i atenció dels casos en tots els col·lectius universitaris: personal docent i no docent i estudiantat.

La Universitat de Lleida, amb l'acord número 172/2018 del Consell de Govern de 19 de juny de 2018, pel qual s’aprova l'actualització del Reglament d'actuació en cas de violència de gènere a la UdL, adapta el reglament a les darreres novetats legislatives que s'han produït en l'àmbit autonòmic, concretament a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes i passa a anomenar-se Reglament d'actuació davant supòsits de violència de gènere, per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere a la Universitat de Lleida.

El Reglament es deriva de la Declaració institucional de la Universitat de Lleida de tolerància zero envers la violència i l'assetjament per raó de gènere.

Consulteu la Guia d'aplicació del Reglament d'actuació davant supòsits de violència de gènere, per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere a la Universitat de Lleida.

Pla d’Igualtat entre Dones i Homes (2016-2019)

El II Pla d’Igualtat de la UdL preveu una línia per a la creació d’una cultura de tolerància zero cap a qualsevol forma de violència de gènere, per tal de sensibilitzar en la detecció i la prevenció de la violència de gènere, facilitar eines i recursos d’atenció i assessorament en matèria de violència de gènere i donar compliment al compromís de la UdL en aquest àmbit.

Serveis de la UdL

Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones
El Centre Dolors Piera és un servei especialitzat de la UdL que s’ocupa de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.
C/ Jaume II, 71 (Edifici Polivalent, campus de Cappont)
Telèfons: 973 70 27 57, 973 70 33 96 i 973 70 66 23,
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
www.cdp.udl.cat

En matèria de violència masclista i no discriminació, t’oferim:

• Informació
• Formació
• Sensibilització
• Prevenció
• Detecció
• Atenció

Si et trobes en una situació de violència masclista, a la unitat d’atenció del Centre Dolors Piera t’escoltem i t’ajudem de forma gratuïta i confidencial. Si t’estimes més escriure’ns que venir-nos a veure, potsomplir el formulari en línia de caràcter anònim que trobaràs a la nostra pàgina web.

Publicacions del Centre Dolors Piera per a la prevenció de la violència de gènere disponibles en línia:

Convenis

Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència i el Departament d’Empresa i Coneixement, i les universitats catalanes per a la implantació d’un procediment excepcional de canvi d’estudis universitaris oficials de grau aplicable a estudiants que acreditin la condició de víctima de violència de gèneremitjançant el Departament de la Presidència i el Departament d’Empresa i Coneixement, i les universitats catalanes per a la implantació d’un procediment excepcional de canvi d’estudis universitaris oficials de grau aplicable a estudiants que acreditin la condició de víctima de violència de gènere

Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'Institut Català de les Dones, el Departament d'Empresa i Coneixement, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les universitats catalanes per a la implantació d'un procediment excepcional de canvi d'estudis universitaris oficials de grau aplicable a l'alumnat víctima d'assetjament sexual, per raó de sexe, per raó de l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere

Serveis a la ciutat de Lleida

 • Casal de la Dona de l'Ajuntament de Lleida
  Centre Municipal d’Informació i Atenció a les Dones (CIAD)
  Plaça Fanalets de Sant Jaume, 1
  25002 Lleida
  973 70 04 61
  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  Recurs d'accés directe i gratuït que facilita informació, orientació i assessorament a les dones del municipi de Lleida, mitjançant atenció individual, grupal i comunitària, amb l'objectiu de fomentar-ne l'apoderament. Compta amb un servei especialitzat d'orientació jurídica i psicològica i atén qualsevol consulta, en especial les relacionades amb l'associacionisme, els serveis socials, la salut de les dones, els drets de les dones i les situacions de crisi familiar i de violència masclista.
 • Consell Comarcal del Segrià
  Servei d’Informació i Atenció a les Dones
  Carrer del Canyeret, 25007 Lleida (Segrià)
  973054800
  El Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) ofereix informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones. Treballa en la prevenció, atenció i detecció de la violència masclista i es coordina amb els serveis d’atenció especialitzada. Ofereix orientació i assessorament jurídic i d'atenció psicològica de forma gratuïta sobre qualsevol situació que afecti a les dones.

 • Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) de Lleida.
  Rambla de Ferran, 43 baixos.
  25007 Lleida.
  973 24 65 07.
  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  Ofereix informació, atenció i recuperació a les dones que han estat o estan en processos de violència masclista, així com els seus fills i filles a càrrec i potenciar els programes específics i integrals de prevenció, assistència i reparació.
 • Institut Català de les Dones (Lleida)
  Carrer Lluís Companys, 1
  25003 Lleida
  973 70 35 00
  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  Servei presencial i gratuït d'assessorament jurídic i d'atenció psicològica per orientar i assessorar les dones que ho necessitin, i, de manera especial, les que passen per situacions de violència. Aquest servei s'ofereix com a resposta puntual i d'orientació cap a d'altres recursos, si és necessari.
 • Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte
  Administració de Justícia de Catalunya
  Carrer Canyeret, 21-23 
  25004 Lleida
  973 72 55 05
  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  Les OAVD són serveis que actua dins l’àmbit i el procés judicial i que ofereixen gratuïtament atenció, suport i orientació a les víctimes del delicte i a les víctimes de violència masclista , i són el punt de coordinació de les ordres de protecció en violència domèstica.
 • Grup d’Atenció a la Víctima (GAV)
  Comissaria Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra a Lleida
  C/ Sant Hilari, 38
  25008 Lleida
  Tel. 973 70 00 50 / 112 / 088
  Grups d'Atenció a la Víctima (GAV) són les unitats dels Mossos d'Esquadra, que tenen la funció d'atendre i tramitar els casos de violència masclista. Atenen: informen, escolten les dones i les assessoren sobre els drets que tenen i les accions que poden emprendre, i sobre els organismes a on poden acudir per exercir
  aquests drets. 

 • Unitat contra la violència sobre la dona (Subdelegació del govern a Lleida)
  Plaça de la Pau, 1
  25007 Lleida
  973 959 000
  Funcions de suport a la protecció integral de les dones en situació de violència de gènere, identificant els recursos destinats a la protecció i als perfils de major vulnerabilitat. Seguiment individualitzat de les situacions de violència de gènere, especialment en les qualificades de major risc.

          Avinguda Tortosa, 2
          25005 Lleida
          Tel.: 973 700 457
          Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
          Horari d'atenció: dimecres de 10 a 14h, fora d'aquest horari cal cita prèvia (https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=50&IdTramit=1921)

          Consulteu la Guia pràctica per a la xarxa SAI LGBTI de Catalunya: gestió de denúncies

 • Colors de Ponent
  C. Bobalà, 1 bis Altell A
   25004 Lleida
  688 96 28 06
  L’Associació Colors de Ponent és una agrupació de persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals, queer, de familiars i persones afins, sense cap afany de lucre, amb els fins d’oferir espais de socialització, visibilització, reivindicació, acolliment, informació, entre d'altres.

Protocols i directoris de recursos

Ajuntament de Lleida (Casal de la Dona)

Consell Comarcal del Segrià (SIAD)

Generalitat de Catalunya (Institut Català de les Dones)

Govern de l'estat

Serveis telefònics

112  900900120  016

 

Normativa

Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Legislació i documentació relacionada:

Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

Legislació i documentació relacionada:

Lesgislació de la Unió Europea sobre Violència de gènere

Cercador de normativa en matèria de gènere

Altres recursos, programes, entitats i institucions


Altres documents (recerques, fulletons informatius, etc.)

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto