Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

Comissions

Comissió de seguiment del Pla d'Igualtat entre Dones i Homes a la Universitat de Lleida

Les seues funcions són:

 • Col·laborar en la redacció de les mesures i de l'informe de seguiment del Pla d'Igualtat adreçat a la comunitat universitària, juntament amb el Consell Assessor del Servei d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones de la Universitat de Lleida, el Centre Dolors Piera
 • Coordinar les mesures que s'han d'aplicar a les facultats, escoles i centres adscrits
 • Informar a les diferents facultats, escoles i centres adscrits del desenvolupament Pla d'Igualtat
 • Fer el seguiment del Pla d'Igualtat de la UdL

Composició de la comissió

President/a

Sra. Núria Camps Mirabet, Coordinadora de Responsabilitat Social, Igualtat i Cooperació

1 representant del Centre Dolors Piera

Sra. Ana Mª Moreno Burillo

7 representants del personal acadèmic dels diferents centres:

Sra. Romi Pena Subirà, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) .
Sra. Margarita Moltó Aribau, Escola Universitària Politècnica (EPS)
Sra. Erica Briones Vozmediano, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (FIF)
Sra. Anna Soldevila Benet, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS)
Sra. Eva Martín Fuentes, Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDE)
Sra. Isabel Santaulària Capdevila, Facultat de Lletres (FLL)
Sra. M. Ángeles de la Torre Ruiz, Facultat de Medicina (FM)

2 representats del PAS

Sra. Sandra García Casamian, Junta PAS-F
Sra. Ester Duaigües Pons, Comitè PAS-L

1 representant de l'estudiantat

Sra. Maria Solé Fuster

Secretària

Sra. Cristina Rodríguez Orgaz, tècnica del Centre Dolors Piera

Grup de treball per l'avaluació dels riscos psicosocials

Per donar compliment a la mesura G.1.3. Avaluar els riscos psicosocials amb una metodologia que incorpori la perspectiva de gènere i permeti identificar la relació entre les malalties i els llocs de treball, i incloure'n els resultats en els programes de prevenció (I Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i dones a la UdL).
El Comitè de Seguritat i Salut va acordar el 18 d'octubre de 2011 la implementació del mètode PSQ CAT21 COPSOQ mètode recomanat per la Generalitat de Catalunya per realitzar l'avaluació dels riscos psicosocials i la seua prevenció.

Informació sobre el mètode COPSOQ 

Les funcions del grup de treball són:

 1. Determinar les condicions del treball de camp: adaptació del qüestionari, determinació de les unitats d'anàlisi, forma de distribució, resposta i recollida del qüestionari, com preservar l'anonimat ila confidencialitat.
 2. Analitzar l'origen dels riscos i les mesures preventives necessàries per disminuir-los o eliminar-los.
 3. La priorització i les dates d'execució de les mesures preventives acordades.
 4. El seguiment i l'avaluació de la implementació de mesures preventives.
 5. Les accions encaminades a informar la plantilla, així com a garantir-ne la participació.
 6. Presentar al Comitè de Seguretat i Salut els acords

Composició del grup de treball

 • 5 persones representants de la direcció
 • 5 persones representants dels treballadors/res.
 • 1 representant del Centre Dolors Piera
 • 1 especialista en l'aplicació del mètode

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto