Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

Presentació

Les universitats com a institucions transmissores i generadores de coneixement han de participar activament en els canvis socials i formar i educar per a la igualtat i la no discriminació per raó de gènere i contribuir a una societat igualitària.

La Universitat de Lleida (UdL), en l’apartat dels principis informadors del seu Estatut (aprovat pel Claustre en la sessió de 7 d’abril i 10 de juliol de 2003 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3963, de 8 de setembre de 2003), preveu la promoció de l’educació en valors com a part integral del procés d’aprenentatge i formació i l’estímul de la transmissió de valors de llibertat, justícia, igualtat, responsabilitat, solidaritat, participació i ciutadania plena.

El Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL va néixer el març de 2006 gràcies a la signatura del conveni entre el Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona (SIED) i la Universitat de Lleida (UdL) per a l’ús del fons bibliogràfic i documental del Centre d’Estudis i Documentació de les Dones (CEDD) del SIED, per a la realització de programes d’estudi i de recerca sobre temes relatius a les dones, per a la difusió i el desenvolupament científics, i per a l’intercanvi d’informació i formació universitàries en matèria de gènere. En la clàusula cinquena del conveni, ambdues institucions es van comprometre a la creació d’una estructura universitària que assumís la tasca duta a terme pel SIED des del 1991.

La seva creació es va avançar a la promulgació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes i a la Llei Orgànica 4/2007 d’universitats, que recull a la disposició addicional dotzena que “les universitats han de comptar entre les seves estructures d’organització amb unitats d’igualtat per a l’exercici de les funcions relacionades amb el principi d’igualtat entre dones
i homes”.

Amb la creació d’aquest centre, la UdL dóna resposta al seu compromís d’introduir la igualtat d’oportunitats i la perspectiva de gènere de forma transversal a tots els àmbits de treball: la gestió, la docència i la recerca. A més, la seua existència suposa una oportunitat per a la pròpia UdL en establir un espai especialitzat que contribueix a formar professionals del propi territori.

L’any 2016 el Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona va complir 25 anys i el Centre Dolors Piera va celebrar el 10è aniversari.

 

Fulletó divulgatiu del Centre Dolors Piera (català)

Folleto divulgativo del Centre Dolors Piera (castellà)

Informative brochure of the Dolors Piera Center (English)

Objectius

Els objectius del Centre Dolors Piera són:

 • Sensibilitzar la comunitat universitària sobre les desigualtats existents entre dones i homes
 • Promocionar la recerca i la docència en gènere
 • Promoure polítiques d’igualtat de gènere
 • Motivar la inclusió de la perspectiva de gènere a la docència, la recerca i la gestió
 • Contribuir a la formació de professionals que incloguin la perspectiva de gènere en la seva activitat professional i en la seva vida personal
 • Contribuir a la transformació de la realitat per a una societat més justa i igualitària.

Àmbits de treball

El Centre treballa per la consecució de la igualtat entre dones homes en els següents àmbits:

 • Divulgació i sensibilització
 • Docència i recerca
 • Polítiques de gènere i d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes
 • Assessorament
 • Projecció exterior

A qui ens adrecem?

A tota la comunitat universitària:

 • Estudiantat
 • Personal Docent Investigador (PDI)
 • Personad d’Administració i Serveis (PAS)
 • Instituts i centres de recerca
 • A la societat, en general
 • Centres d’educació formal (infantil, primària, secundària) i no formal
 • Entitats i institucions

Reconeixements

Al Centre Dolors Piera  li van concedir el Premi d’“Igualtat d’Oportunitats Dones i Homes a l’Empresa” de l’Ajuntament de Lleida l’any 2010 i la Distinció commemorativa per la Delegació del Govern a Catalunya, en motiu del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, l’any 2014.

 

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto