Ir al contenido

Página principal de la UdL

Autodiagnosi de la pràctica docent

Per a l’abordatge de la metodologia i l’avaluació docent des d’una perspectiva de gènere, es recomana consultar Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària, les Guies per a la introducció de la perspectiva de gènere a la docència de la Xarxa Vives, així com altra bibliografia que en elles s’hi recomana, juntament dels recursos recollits al web del Centre Dolors Piera.

Així mateix, es valora oportú i necessari realitzar una autoreflexió sobre la pràctica docent que serveixi de punt de partida per al disseny i la impartició de la docència des d’aquesta perspectiva. A continuació, es recullen alguns indicadors per a realitzar una autoavaluació de la pròpia pràctica docent en les diferents assignatures dels graus i màsters:

 1. S'inclouen competències en gènere?
 2. S’incorporen objectius vinculats amb el principi d’igualtat de gènere i no discriminació d’acord amb la competència transversal de gènere que es reflecteixin en el grau/màster?
 3. S’incorporen objectius específics vinculats amb el principi d’igualtat de gènere adaptats a l’assignatura?
 4. S’introdueix la variable sexe/gènere com a categoria d’anàlisi?
 5.  S’introdueixen en els continguts i temes les aportacions que les científiques i les acadèmiques han realitzat a la matèria o a la disciplina?
 6. Quant a la bibliografia:
  a. Hi ha paritat a la bibliografia?
  b. Es visibilitzen els noms de les autores en les referències bibliogràfiques?
  c. S’inclouen referències bibliogràfiques especialitzades en perspectiva de gènere?
 7. S’inclouen diferents instruments i criteris en l’avaluació adreçats a la consecució de la igualtat de gènere?
 8. La metodologia considera la perspectiva de gènere?
 9. S’usa el llenguatge inclusiu i no androcèntric?
 10. El professorat que imparteix l’assignatura té formació o experiència en matèria de gènere?

Així mateix, per a ampliar aquesta breu autodiagnosi inicial, es recomana consultar l'article de Garrigós i Llobregat, que presenta una eina d’autoreflexió que van dissenyar sobre l’activitat docent i el model d’ensenyament pel que fa al currículum formal i ocult: GARRIGÓS, Herminia Provencio; LLOBREGAT, José Luis Arráez. Implementación de la perspectiva de género en la docencia de la Facultad de Filosofía y Letras (Filologías). In: Investigación e Innovación Educativa en Docencia Universitaria: retos, propuestas y acciones. Instituto de Ciencias de la Educación, 2016. p. 2635-2649. Disponible en línia: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5787065 [Consulta: 3 de maig de 2021]

La trobareu resumida amb l'enquesta en aquest document resum

¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto